Dagteamet

Välkommen

Vi är en daglig verksamhet som har en meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada. Vi har 30 platser.

Vår verksamhetsidé bygger på  inflytande, självständighet och individuellt anpassat stöd.

I första hand ta vi hand om kläder som privatpersoner skänker. Efter tvätt och sortering lämnar vi kläderna vidare till behövande.

Vill ni skänka kläder till oss eller är ni i behov av kläder?

Mejla kontakt@dagteamet.se eller ring verksamheten på

0720-94 10 01

 • Ta hand om kläder, vi sorterar, tvättar och stryker. Kläderna skänks vidare till behövande.
 • Vardagliga sysslor som enklare städning, vara köksansvarig, ta hand om utemiljön och återvinning.
 • Vi kontrollerar så att pussel och spel är kompletta till en organisation. Vi åker dit och hämtar nytt och lämnar.
 • Skapande aktiviteter som måla, pyssla och andra hantverk.
 • Samtalsgrupp med olika teman.
 • Promenad och rörelseövningar varje vecka.
 • Social gemenskap och olika pausaktiviteter.
 • Stöd i aktiviteter du gör varje dag. Det innebär individanpassat schema och tydliggörande pedagogik.
 • Anpassat kommunikations stöd utifrån din förmåga.
 • Du har tillgång till professionell och erfaren personal.
 • En trygg sysselsättning  som passar dig, utifrån dina behov.
 • En stressfri miljö. 
 • Vi  alla ska känna att det är roligt att gå till sin sysselsättning. 
 • Vi vill att alla ska känna att man kan påverka sin vardag. 
 • Vi vill ha roliga upplevelser tillsammans med varandra.
 • Verksamheten är öppen mellan kl. 8.00-16.00.
 • Din dag börjar någon gång mellan 8.00-10.00 och slutar som regel mellan kl. 15.00-16.00, det kan variera från person till person och vad som passar för just dig.
 • Vår verksamhet ligger i Mosås.
 • Till oss kommer du med  färdtjänst,  eller åker kommunalt med buss.
 • Vi börjar dagen med en morgonsamling. 
 • Vi äter lunch tillsammans om du vill. Det går bra att ta med matlåda hemifrån eller beställa mat från en närliggande restaurang.

Helhet

Vi ser hela individens behov.

Delaktighet

Individen ska kunna påverka sin egen arbetssituation.

Respekt

Vi är alla unika och därför individanpassar vi vårt förhållningssätt.

Ansvar

Med god kvalité säkerställer vi att vi når individen och verksamhetens mål.

Våra samarbetspartners